Văn phòng Hội thánh tin lành Việt Nam (Miền Nam)

Dự án

Dự án

Văn phòng Hội thánh tin lành Việt Nam (Miền Nam)

Ngày đăng : 10/11/2019 - 4:41 PM

Văn phòng 2 Tổng Liên Hội

Hội thánh tin lành Việt Nam (Miền Nam)

Địa điểm: Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Cơ điện

Giá trị: USD 1,700,000.00

Thời gian: 2010  - 2011

Chủ đầu tư: Việt Nam

 

 

 

Office No.2 of Evangelical Church of Vietnam

Location: District 10 - Ho Chi Minh City

Work scope: Civil / Building / M&E Works

Work value: USD 1,700,000.00

Period: 2010  - 2011

Owner: Vietnam

Bài viết khác
  Khu Dân Cư Vạn Tường  (10.11.2019)
  Nhà Máy Nestle, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cáp Koryo, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cọc V - Myanmar  (10.11.2019)
  Toà Nhà Văn phòng NICE  (10.11.2019)
  Khách Sạn & Spa Cát Vàng  (10.11.2019)
  Nhà Máy Biomin Bình Dương  (10.11.2019)
  Nhà Máy Giấy Fuji  (10.11.2019)
  Nhà Máy Royal Can Việt Nam  (10.11.2019)
  Acecook Việt Nam  (10.11.2019)
  Ocean Gift Seafood  (10.11.2019)
  Nhà Máy TaeKwang Mỹ Tho  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Quảng Nam  (10.11.2019)
  Nhà Máy Phân Bón NPK  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Đồng Nai  (10.11.2019)
  BOUSTEAD INDUSTRIAL PARK  (08.08.2021)
  BW LOGISTICS- PROJECT 08  (08.08.2021)

Văn phòng Hội thánh tin lành Việt Nam (Miền Nam)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 261 927