TT Nghiên Cứu Sinh - Dược Phẩm Mekophar

Dự án

Dự án

TT Nghiên Cứu Sinh - Dược Phẩm Mekophar

Ngày đăng : 10/11/2019 - 3:45 PM

TT Nghiên Cứu Sinh - Dược Phẩm Mekophar

Địa điểm: Khu Công Nghệ Cao- Q9 -Tp. HCM

Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Cơ điện

Giá trị: USD 4,000,000.00

Thời gian: 2017

Chủ đầu tư: Việt Nam

 

 

 

Mekophar Bp New Factory

Location: Saigon Hi - Tech Park - District 9 - HCMC

Work scope: Civil  / Building / M&E Works

Work value: USD 4,000,000.00

Period: 2017

Owner: Vietnam

Bài viết khác
  Khu Dân Cư Vạn Tường  (10.11.2019)
  Nhà Máy Nestle, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cáp Koryo, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cọc V - Myanmar  (10.11.2019)
  Toà Nhà Văn phòng NICE  (10.11.2019)
  Khách Sạn & Spa Cát Vàng  (10.11.2019)
  Nhà Máy Biomin Bình Dương  (10.11.2019)
  Nhà Máy Giấy Fuji  (10.11.2019)
  Nhà Máy Royal Can Việt Nam  (10.11.2019)
  Acecook Việt Nam  (10.11.2019)
  Ocean Gift Seafood  (10.11.2019)
  Nhà Máy TaeKwang Mỹ Tho  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Quảng Nam  (10.11.2019)
  Nhà Máy Phân Bón NPK  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Đồng Nai  (10.11.2019)
  BOUSTEAD INDUSTRIAL PARK  (08.08.2021)
  BW LOGISTICS- PROJECT 08  (08.08.2021)

TT Nghiên Cứu Sinh - Dược Phẩm Mekophar

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 261 927