Trang Trại Chăn nuôi Heo Masan

Dự án

Dự án

Trang Trại Chăn nuôi Heo Masan

Ngày đăng : 10/11/2019 - 4:33 PM

Trang Trại Chăn nuôi Heo Masan

Địa điểm: Hạ Sơn, Huyện Quỳ HợpTỉnh Nhệ An

Công việc: Hạ tầng / Xây dựng/ Lắp Đặt Thiết Bị

Giá trị: USD 5,000,000.00

Thời gian: 2019

Chủ đầu tư: Thái Lan

 

 

 

Masan Farm

Location: Ha Son Village, Quy Hop District, Nghe An Province

Work scope: Civil / Building/ Installation Equipment

Work value: USD 5,000,000.00

Period: 2019

Owner: Thái Lan

Bài viết khác
  Khu Dân Cư Vạn Tường  (10.11.2019)
  Nhà Máy Nestle, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cáp Koryo, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cọc V - Myanmar  (10.11.2019)
  Toà Nhà Văn phòng NICE  (10.11.2019)
  Khách Sạn & Spa Cát Vàng  (10.11.2019)
  Nhà Máy Biomin Bình Dương  (10.11.2019)
  Nhà Máy Giấy Fuji  (10.11.2019)
  Nhà Máy Royal Can Việt Nam  (10.11.2019)
  Acecook Việt Nam  (10.11.2019)
  Ocean Gift Seafood  (10.11.2019)
  Nhà Máy TaeKwang Mỹ Tho  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Quảng Nam  (10.11.2019)
  Nhà Máy Phân Bón NPK  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Đồng Nai  (10.11.2019)
  BOUSTEAD INDUSTRIAL PARK  (08.08.2021)
  BW LOGISTICS- PROJECT 08  (08.08.2021)

Trang Trại Chăn nuôi Heo Masan

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 261 927