Nhà Máy May Mặc - Tungtex Fashions

Dự án

Dự án

Nhà Máy May Mặc - Tungtex Fashions

Ngày đăng : 10/11/2019 - 3:36 PM

Nhà Máy May Mặc - Tungtex Fashions

Địa điểm: KCN Thuận Đạo - Tỉnh Long An

Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Cơ điện

Giá trị: USD 2,100,000.00

Thời gian: 2013

Chủ đầu tư: Hồng Kông

 

 

 

Tungtex Fashions Vietnam - Garment

Location: Thuan Dao IZ - Long An Province

Work scope: Civil  / Building / M&E Works

Work value: USD 2,100,000.00

Period: 2013

Owner: Hong Kong

Bài viết khác
  Khu Dân Cư Vạn Tường  (10.11.2019)
  Nhà Máy Nestle, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cáp Koryo, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cọc V - Myanmar  (10.11.2019)
  Toà Nhà Văn phòng NICE  (10.11.2019)
  Khách Sạn & Spa Cát Vàng  (10.11.2019)
  Nhà Máy Biomin Bình Dương  (10.11.2019)
  Nhà Máy Giấy Fuji  (10.11.2019)
  Nhà Máy Royal Can Việt Nam  (10.11.2019)
  Acecook Việt Nam  (10.11.2019)
  Ocean Gift Seafood  (10.11.2019)
  Nhà Máy TaeKwang Mỹ Tho  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Quảng Nam  (10.11.2019)
  Nhà Máy Phân Bón NPK  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Đồng Nai  (10.11.2019)
  BOUSTEAD INDUSTRIAL PARK  (08.08.2021)
  BW LOGISTICS- PROJECT 08  (08.08.2021)

Nhà Máy May Mặc - Tungtex Fashions

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 261 927