Acecook Việt Nam

Dự án

Dự án

Acecook Việt Nam

Ngày đăng : 10/11/2019 - 3:46 PM

Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam

Công việc: Nâng cấp sửa chữa

Giá trị: USD 3,500,000.00

Thời gian: 2012 – 2015

Chủ đầu tư: Nhật Bản

 

 

 

Acecook Vietnam JSC

Work scope: Renovation Works

Work value: USD 3,500,000.00

Period: 2012 – 2015

Owner: Japan

Bài viết khác
  Khu Dân Cư Vạn Tường  (10.11.2019)
  Nhà Máy Nestle, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cáp Koryo, Myanmar  (10.11.2019)
  Nhà Máy Cọc V - Myanmar  (10.11.2019)
  Toà Nhà Văn phòng NICE  (10.11.2019)
  Khách Sạn & Spa Cát Vàng  (10.11.2019)
  Nhà Máy Biomin Bình Dương  (10.11.2019)
  Nhà Máy Giấy Fuji  (10.11.2019)
  Nhà Máy Royal Can Việt Nam  (10.11.2019)
  Ocean Gift Seafood  (10.11.2019)
  Nhà Máy TaeKwang Mỹ Tho  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Quảng Nam  (10.11.2019)
  Nhà Máy Phân Bón NPK  (10.11.2019)
  Nhà Máy Hyosung Đồng Nai  (10.11.2019)
  BOUSTEAD INDUSTRIAL PARK  (08.08.2021)
  BW LOGISTICS- PROJECT 08  (08.08.2021)

Acecook Việt Nam

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 261 927